Ai là chủ sở hữu căn nhà khi có hai tên trên thế chấp?

Ai là chủ sở hữu căn nhà khi có hai tên trên thế chấp?

Chúng tôi làm sáng tỏ việc mua nhà như một cặp vợ chồng để bạn không phải lo lắng khi đến lúc phải ký vào các đường chấm.

Khi các cặp vợ chồng bắt đầu một cuộc hành trình mới với tư cách là chủ nhà, các câu hỏi có thể kéo dài về việc tên (hoặc tên) của ai nên được liệt kê trên thế chấp và quyền sở hữu. Nhiều cặp vợ chồng muốn chia tỷ lệ 50/50, thể hiện quyền sở hữu tài sản ngang nhau, nhưng đôi khi đó không phải là quyết định tài chính tốt nhất. Thêm vào đó, với nhiều hơn một người trong khoản vay, pháp lý của người sở hữu ngôi nhà có thể trở nên khó khăn. Một ngôi nhà thường là khoản mua lớn nhất mà một cặp vợ chồng hoặc một cá nhân sẽ thực hiện trong cuộc đời của họ, vì vậy quyền sở hữu có thể có những tác động lớn về mặt tài chính trong tương lai.

Quyền sở hữu so với thế chấp

Đối với những người mới bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa thế chấp và quyền sở hữu. Quyền sở hữu tài sản và thế chấp không phải là những thuật ngữ có thể thay thế cho nhau.

Nói một cách ngắn gọn, thế chấp là một thỏa thuận trả lại số tiền đã vay để mua nhà. Tiêu đề đề cập đến quyền sở hữu tài sản. Nhiều người cho rằng là một cặp vợ chồng, tên của cả hai được liệt kê trên cả hai tài liệu là chủ sở hữu 50/50, nhưng họ không nhất thiết phải như vậy. Liệt kê cả hai tên có thể không hợp lý nhất đối với bạn.

Ý nghĩa của các khoản thế chấp

Đối với nhiều người, thế chấp là một yếu tố quan trọng của quyền sở hữu nhà. Theo Báo cáo Xu hướng Nhà ở Tiêu dùng năm 2017 của Tập đoàn Zillow, hơn 3/4 (76%) hộ gia đình Mỹ đã mua nhà vào năm ngoái đã có được một khoản thế chấp để làm như vậy.

Khi một cặp vợ chồng cùng đăng ký thế chấp, người cho vay không sử dụng điểm FICO trung bình của cả hai người đi vay. Thay vào đó, mỗi người vay có ba điểm FICO từ ba cơ quan báo cáo tín dụng, và người cho vay xem xét các điểm đó để có được giá trị trung bình cho mỗi người vay. Sau đó, những người cho vay sử dụng số điểm thấp hơn cho đơn xin vay chung. Đây có lẽ là nhược điểm lớn nhất của thế chấp chung nếu bạn có tín dụng mạnh hơn người đồng vay.

Vì vậy, nếu bạn hoặc đối tác của bạn có tín dụng kém, hãy cân nhắc việc đăng ký một mình để giữ cho điểm thấp đó không khiến lãi suất của bạn tăng lên. Tuy nhiên, một khoản thu nhập duy nhất có thể khiến bạn đủ điều kiện nhận khoản vay thấp hơn.

Trước khi cam kết đồng vay, hãy suy nghĩ về việc thực hiện một số đánh giá kịch bản với người cho vay để tìm ra cách nào sẽ có ý nghĩa hơn về mặt tài chính cho bạn và gia đình bạn.

Quyền sở hữu thực sự

Nếu bạn quyết định chỉ có một tên trong khoản thế chấp là hợp lý nhất, nhưng bạn lo lắng về phần sở hữu ngôi nhà của mình, đừng lo lắng. Cả hai tên đều có thể đứng tên sở hữu ngôi nhà mà không cần thế chấp. Nói chung, tốt nhất bạn nên thêm vợ / chồng hoặc bạn đời vào tiêu đề của ngôi nhà tại thời điểm đóng cửa nếu bạn muốn tránh các bước bổ sung và những rắc rối tiềm ẩn. Người cho vay của bạn có thể từ chối cho phép bạn thêm người khác – nhiều khoản thế chấp có điều khoản yêu cầu khoản thế chấp phải được thanh toán đầy đủ nếu bạn muốn thay đổi. Về mặt sáng sủa, một số người cho vay có thể từ bỏ nó để thêm một thành viên gia đình.

Trong trường hợp bạn chọn hai tên trên giấy chủ quyền và chỉ một tên trên thế chấp, thì cả hai người đều là chủ sở hữu.

Tuy nhiên, người đã ký thế chấp là người có nghĩa vụ thanh toán khoản vay. Nếu bạn không thế chấp, bạn không phải chịu trách nhiệm với tổ chức cho vay về việc đảm bảo khoản vay được thanh toán.

Không thế chấp hoặc quyền sở hữu

Việc không có tài sản thế chấp hoặc quyền sở hữu có thể khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn liên quan đến quyền sở hữu nhà. Về mặt pháp lý, bạn không có quyền sở hữu ngôi nhà nếu bạn không có tên trong giấy chủ quyền. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ với mối quan hệ, bạn không có quyền đối với ngôi nhà hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào.

Để được an toàn, nguyên tắc chung của việc sở hữu nhà là phải có tên của ai được ghi trên chủ quyền của ngôi nhà, chứ không phải thế chấp.

Ảnh do Shutterstock cung cấp.

Có liên quan:

Related Posts

Enter your keyword